Tervetuloa tutustumaan 11.2. Varsinais-Suomen suuntaviivoihin kestävän ruokajärjestelmän ja innovatiivisten ruokaketjujen kehittämisessä

Nykyisen ruokajärjestelmän päivittäminen kestävän kehityksen ja kiertotalouden vaateisiin on yksi keskeisimpiä toimia ilmasto- ja luontokatokriisien voittamisessa. Varsinais-Suomessa ruokaketjut ovat lisäksi  paikallisen aluetalouden näkökulmasta erittäin merkittävässä roolissa. Vaikka linkkejä ruoka-alan eri toimijoiden välillä jo onkin, niitä tarvitaan yhä enemmän ruokajärjestelmän kompleksisten haasteiden kääntämisessä uusiksi kasvun ja kehityksen mahdollisuuksiksi. Tätä varten joukko paikallisia ruokajärjestelmän kehittäjiä kokosi tavoitteita ja kärkiteemoja innovatiivisia ruokaketjujen kehittämiseksi Varsinais-Suomessa. Työn päämäärä on edistää alueellisen ja kansallisen yhteisyön tiivistämistä ja kehitysinvestointien houkuttelemista Varsinais-Suomeen osana kansallista ja kansanvälistä yhteistyötä.

Helmikuun 11. päivänä 2021 pidämme tietoisku-webinaarin V-S alueen toimijoille Innovatiivisten ruokaketjujen kuudesta kärkiteemasta tulevaisuuskuvineen. Tilaisuuden tavoite on tuoda paikallisten alan toimijoiden, ja erityisesti yritysten ja alueellisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen kärkiteemojen tutkimus- ja kehitystoiminta ja sitä keskeisesti tekevät tahot yhteisten intressien ja verkostoitumisen edistämiseksi. Uudet ruokajärjestelmäinnovaatiot syntyvät vain monialaisten osaajien yhteisten ponnistusten tuloksena.

Tervetuloa mukaan nostamaan Varsinais-Suomi entistä parempiin asemiin innovatiivisten ruokaketjujen ja kestävän ruokajärjestelmän rakentamisessa!

Linkki ilmoittautumiseen: https://tinyurl.com/y6u8at7u (Kts. tilaisuuden ohjelma alempana).

Ruokajärjestelmän kehittäjät -ryhmän puolesta,
Laura Forsman
Food Tech Platform Finland & Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus
Turun yliopisto

Ruokajärjestelmän kehittäjät -ryhmä:
Food Tech Platform Finland & Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Turun yliopisto, Laura Forsman
Brahea-keskus, Turun yliopisto, Johanna Mattila ja Sanna Vähämiko
Luke, Marjo Keskitalo
Valonia, Riikka Leskinen
Yrityssalo Oy, Hilkka Halla ja Jukka Heinonen
Turku Business Region, Anne Muurinen
Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä, Maria Saarinen
Varsinais-Suomen liitto, Salla-Maria Lauttamäki
Turun kaupunki, Suvi Haukioja
MTK -Varsinais-Suomi ry, Terhi Löfstedt
Täsmäviljely Foorumi, Olli-Pekka Ruponen

Tavoitteet

Tavoitteet

Kärkiteemat

Varsinais-Suomen alueen erityisosaaminen näkyy kuudessa valitussa kärkiteemassa, jotka ovat maailmanlaajuisesti merkityksellisiä innovatiivisten ruokaketjujen ja kestävän ruokajärjestelmän rakentamisessa:

Kärkiteemat: 1. Uudet, ilmastokestävät viljelykasvit, 2.
Ruoka-alan kiertotalousratkaisut, 3. Mittaaminen & datan hyödyntäminen, 4. Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit, 5. Kalatalous, 6. Ruoka-matkailu & ravintolat
Kärkiteemat

 Innovatiiviset ruokaketjut – NYT!  WEBINAARI,

11.2.2021 klo 13:00 – 15:30

OHJELMA

I. Älykään erikoistumisen idea Salla Lauttamäki – (Varsinais-Suomen Liitto) ja Miia Paananen (Turun kaupungin Brysselin konttori)

II. Yritys-tutkimus-kehittäjä –yhteistyö innovaatioiden lähteenä – Paavo Kosonen ja Laura Forsman (Turun yliopisto)

III. Kärkiteemojen esittelyt

  1. Uudet, ilmastokestävät viljelykasvit, Marjo Keskitalo (Luke)
  2. Ruoka-alan kiertotalousratkaisut, Riikka Leskinen (Valonia)
  3. Mittaaminen & datan hyödyntäminen, Hilkka Halla (Yrityssalo Oy)
  4. Lyhyet ketjut, alustatalous ja uudet liiketoiminta-mallit, Johanna Mattila (Brahea-keskus, Turun yliopisto)
  5. Kalatalous, Maria Saarinen (Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä)
  6. Ruoka-matkailu & ravintolat, Anne Muurinen (Turku Business Region)

IV. ELY-keskuksen näkemys ja kommentit (Timo Metsä-Tokila, Varsinais-suomen ELY-keskus)

Leave a Reply